อ่านบล็อกทางอีเมล

ทิ้งชื่อและอีเมลไว้ จะได้ไม่พลาดบล็อกใหม่นะ :)

Subscribe!

เกณฑ์การรีวิวผลิตภัณฑ์

Pippopunkie.Com มีการรีวิวผลิตภัณฑ์จากประสบการณ์ที่ใช้จริงโดยเจ้าของบล็อก จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน จะถูกลดลงมาตามข้อดี ข้อเสียของผลิตภัณฑ์นั้น รวมถึงผลที่ได้จากการใช้ผลิตภัณฑ์ว่าตรงตามคำโฆษณาของแบรนด์นั้นๆ หรือไม่ ซึ่งคะแนนที่ได้ รวมถึงผลการรีวิว ล้วนแต่เป็นวิจารณญาณส่วนตัวว่าผลิตภัณฑ์นั้น เราใช้แล้วชอบหรือไม่อย่างไร ไม่มีการรับเงินเพื่อพูดถึงแต่ข้อดี ปกปิดข้อเสียของผลิตภัณฑ์ หรือโจมตีแต่ข้อเสียของผลิตภัณฑ์คู่แข่งแต่อย่างใด

ถ้าในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ชิ้นใดมีแต่ข้อดี ได้คะแนนเต็ม นั่นเป็นเพราะเราได้ลองใช้แล้วถูกใจหรือหาข้อเสียไม่เจอ ส่วนผลิตภัณฑ์ใดที่ได้คะแนนน้อย หรือมีแต่ข้อเสีย ก็เป็นเพราะเราได้ลองใช้แล้วไม่ถูกใจหรือมองหาข้อดีจากการใช้ผลิตภัณฑ์ไม่เจอเช่นกัน โดยที่ผลการรีวิวนี้ขึ้นอยู่กับ สภาพผิว สีผิว รสนิยม และวิจารณญาณส่วนตัวล้วนๆ โดยที่หลายคนอาจชอบผลิตภัณฑ์ที่เราไม่ชอบ หรือหลายคนอาจไม่ชอบผลิตภัณฑ์ที่ได้คะแนนสูงจากเรา นั่นก็มาจากวิจารณญาณของแต่ละบุคคลเช่นกัน ไม่ได้หมายความว่าผลิตภัณฑ์ชิ้นเดียวจะทำให้ทุกคนชอบเหมือนๆ กัน

เว็บไซต์ Pippopunkie.Com จึงถือเป็นอีกหนึ่งเว็บ ที่ให้ความคิดเห็นจริงจากการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ของผู้ใช้จริงคนเดียวเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำหรือถือเป็นข้อตัดสินว่าผลิตภัณฑ์นี้ดีสมบูรณ์แบบหรือแย่ไปทั้งหมด ผู้อ่านควรหาข้อมูลผลิตภัณฑ์เองจากหลายๆ แหล่งและใช้วิจารณญาณในการเลือกซื้อด้วยตัวเองค่ะ


Scroll to top